top of page

How to Deal with Skipped Sleep

[Svensk text: klicka här.]


Since I became a night photographer I have learned a lot about how to deal with short nights. I talk about nights with less than 5 hours of sleep.


First, let me be clear on one thing. You will find no tips on how to sleep better. I just share my personal experiences in how I do to start feeling as normal as possible as soon as possible after a short night.


An aurora night means less sleep. But not always. Sometimes the northern lights are active in the evening and fade away before bedtime. Or more commonly, a cloud cover comes in and block the aurora, almost like it's trying to say to me to draw my own cover over me.Man standing in snow by camp fire in the night
Clouds may be a reason to go home.


Usually I will be in bed later than normally after having been out on an aurora watch. Normally means around 11 PM. Sometimes I'll be back right after midnight and sometimes I'm out until 4 AM. Rarely later than that.


I never let the next day's programme interfere with my aurora photography activity. To me aurora photography is part of my job so I would not skip that because I have work to do the next day. In that case I would only be able to go on Fridays and Saturdays and miss 5 out of 7 auroras.


On average I'm home right before 2 AM. The reason I know that is because I keep detailed records about my aurora nights.


Now to my methods.


1. Don't ruin your rythm even more.

I don't believe in changing the wake up time too much the next morning. I'd rather try to go back to my normal rythm as soon as I can. I may set the alarm to 30 to 60 minutes later but not more than that. And I don't believe in adding extra hours of sleep for the next night or two. Seven hours of sleep is all I need to compensate for the previous short night. The human body is amazing when it comes to recovering.


2. Keep your regular meal times.

Eating is a good signal to your body. If you eat at your normal mealtimes the body will know what time it is and stop being so tired. Keep your normal breakfast times and lunch times and you body will quickly be back on track. You may not be super alert the day after but you will get there a lot quicker this way.


Drink a lot of water. That actually keeps you more alert.


3. Avoid several consecutive nights with skipped sleep.


Two consecutive nights with skipped sleep is tough when you have passed 50, like me. I've been out two nights this week with only one normal night in between. Now I have slept one mor normal night and I feel absolutely ok. Some people think I'm out every night. I might give that impression but it's only 2–4 nights per month on average.


But obviously it can happen that the aurora keeps me awake one night only to be even better the next night. Then I just have to deal with being tired rather than losing the opportunity.


4. Attitude.

This is an important advice. When I go to bed super late or wake up after just a few hours of sleep I'm free to choose my attitude. I might think to myself: ”I will be sooo tired today. It'll be really hard getting through the day.” Or I might think: ”This will be a good day despite the short night. I won't be to tired today.”


Which one do you think I choose?


- - - - -


Hur jag hanterar förlorad nattsömn


Sedan jag blev en aktiv nattfotograf har jag lärt mig mycket om hur man bäst parerar en natt med mindre än 5 timmars sömn.


Låt mig redan nu framhålla att det här inte är en sömnskola. Du får inga tips om hur du sover bättre. Jag delar bara mina personliga erfarenheter av hur jag gör för att så snabbt som möjligt börja känna sig så normal som möjligt efter en vaknatt.


En norrskensnatt innebär ofta – men inte alltid – en kortare nattsömn. I vissa fall är norrskenet aktivt under kvällen och bleknar bort lagom till normal läggdagstid. Eller, vilket oftare är fallet, så drar ett molntäcke in över himlen, nästan som för att antyda att det är dags för mig att dra mitt täcke över mig.


Vanligtvis innebär en norrskensnatt ändå att jag lägger mig senare än vanligt. Vanligt i mitt fall är kring elvatiden. Ibland kommer jag hem strax efter midnatt och ibland är jag ute till efter fyra. Sällan längre än så.


Det här gör jag oberoende av nästa dags program. Jag tänker att norrskensfotografering är en del av mitt jobb så jag tänker inte att jag inte kan åka ut för att jag har jobb nästa dag. Då hade jag fått skippa fem av sju norrsken och således bara kunnat se norrsken på fredags- och lördagskvällar.


I medeltal kommer jag hem strax före två och är i säng kring två. Det vet jag för jag för en ganska detaljerad statistik över mina norrskensnätter.


Man sitting on ice watching the northern lights
Du vill inte gå hem medan norrskenet är aktivt.

Nu till mina metoder:


1. Förstör inte din rytm ännu mer.

Jag är ingen förespråkare av långa sovmornar. Hellre försöker jag så snabbt som möjligt återgå till min vanliga rytm. Väckningen ställs kanske 30–60 minuter senare efter en vaknatt. Jag tror inte heller så mycket på att ”sova in” det man missat. Det händer väl att jag lägger mig en halvtimme tidigare ifall jag känner mig extra trött på kvällen. Men en 7 timmars nattsömn reparerar oftast den kortare föregående nattens sömnbrist. Kroppen är fenomenal på återhämtning.


2. Behåll dina vanliga mattider.

Mat är en bra signal för kroppen. Äter du när du brukar så vet kroppen vad klockan är, även om du förvirrade den med en kortare nattsömn. Behåll frukost och lunchtider som vanligt så fattar kroppen att den ska vara pigg. Du kanske inte blir jättepigg bara för det, men du kommer snabbare in i ditt normala tillstånd.


Och drick mycket vatten. Det håller dig piggare.


3. Undvik flera vaknätter i följd.

Två vaknätter i följd är tufft för en 50-plussare som jag. Den här veckan har jag varit ute två nätter med en normal natt emellan. Idag, efter ytterligare en normal natt, känner jag mig precis som vanligt. En del tror att jag är ute varje natt. Kanske ger jag det intrycket, men det blir bara 2–4 gånger i månaden i medeltal.


Men självklart kan det hända att norrskenet håller mig uppe en natt för att nästa natt bli ännu bättre. Då biter jag i det sura äpplet och låter inte tillfället gå förlorat. Men det kan kännas tufft.


4. Attityd.

Det här tipset tror jag är mycket viktigt. När jag lägger mig sent eller stiger upp efter bara några få timmars sömn kan jag välja attityd. Antingen tänker jag: ”Usch vad jag kommer att vara trött idag. Vad jobbigt det kommer att bli.” Eller så tänker jag: ”Den här dagen kommer att bli bra trots kort nattsömn. Jag kommer inte att vara särskilt trött.”


Vilken tror ni jag väljer?

Comentários


bottom of page